Dagboek Pater Van Doninck

Van maandag 23 juli 1917 tot en met zondag 29 juli 1917

Maandag 23 juli 1917 (dag 1081)
Om 10 1/2 krijgt Nivardus bezoek van zijn nicht uit Wieze, te voet van Baasrode gekomen. Wordt om 4 uur met paard en voituur van Charel Verbruggen weggebracht. Deze midden ontvingen we een postkaart van de Duitse voerman op 24 mei ll. hier vertrokken, net in 't Vlaams opgesteld, is thuis aan 't boeren bij zijn moeder, en vraagt hoe het hier met de oogst gestaan is. Aan broeder Fons overhandigd.

Dinsdag 24 juli 1917 (dag 1082)
Om 8 1/2 kreeg Bernardus bezoek van een kozijn uit Tielrode, diens zuster en 2 onderpastoors, van Melsele en Rupelmonde, die hunne familie willen gaan spreken aan de versperringsdraad te Baasrode. Gisteren hadden ze om een rijtuig gevraagd - nergens te vinden - van 's morgens als 't licht is tot 's avonds als het reeds donkert, wordt er koren gedorst, gegeseld en doorgedaan in de windmolen door 5 verschillende boeren, die hard werken maar geen silentium onderhouden.
Af en toe kanon hoorbaar.
De dorpssecretaris vroeg aan een Duitse gendarm wanneer er weer mag vee geslacht worden ?
Als de kalveren geen poten meer breken.

Woensdag 25 juli 1917 (dag 1083)
De beide doelen worden als dorsvloer gebezigd door een afgebrande kossaert van de grote heide.
Onze korenoogst is afgepikt en met 3 kruiwagens wordt er reeds binnengehaald, dadelijk gegeseld, gezuiverd en in tuto gebracht.
Om 4 1/2 geweldig artilleriegedonder in het westen.

Donderdag 26 juli 1917 (dag 1084)
In het gasthuis werden vandaag de 2 novicen gekleed door de deken van Puurs. Onderpastoor De Ceulaer ging op reis.
Deze middag deden we een wandeling langs de Branstsedreef waar een tiental boerenwoningen zijn opgetrokken, en langs het Hoogste waar reeds een twintigtal nette boerenhuizen zijn opgetrokken door boeren van de afgebrande boskant. De meesten volgens modellen die verleden jaar in de zaal der broeders werden tentoongesteld. Enkelen worden door een bouwcomiteit ondersteund, maar staan ook onder controle van inspecteurs die het de metser-aannemers niet gemakkelijk maken. Het geheel maakt een goed effect.
Men zegt dat er op 600 meter van het fort mag gebouwd worden, maar niemand schijnt haast te hebben.

Vrijdag 27 juli 1917 (dag 1085)
Om 7 1/2 twee zware ontploffingen, niet zeer veraf. Om 7 uur gaan 2 Duitse telefonisten op de toren. Men vertelt dat er gisteren 6 Engelse vliegers bommen hebben geworpen op Dendermonde en de Duitse munitiewagens van daar naar Buggenhout zijn achteruit gebracht.
Te Sint-Amands bij de maalder van de vuurmolen zijn al de bakzakken met nieuw koren in beslag genomen door de Duitsers.

Zaterdag 28 juli 1917 (dag 1086)
In de benedenplaatsen aan 't nieuw ziekenhuis sedert weken en maanden potdicht gesloten, staat een hoop schilderijen te beschimmelen. Een Ecce Homo (3 pers) had het nogal erg, vandaag afgewassen en gedroogd. in een nieuwe eiken kader gehangen boven de deur der bibliotheek.
De korenoogst is deze namiddag binnengehaald.
Men vertelt dat de ontploffingen gisteren gehoord, bommen waren, geworpen op Kapelle O/d Bos, waar een werkman gedood werd.
In de voormiddag werden 2 vliegtuigen gehoord, niet gezien.
Deze avond onder het office is de Prior thuis gekomen van zijn reis naar Val Dieu - Colen - Brussel.
Een meter zwart laken kost 81 frank. 1.50 voor een plant tabak in groei.

Zondag 29 juli 1917 (dag 1087)
Kwart voor 7 deze morgen 2 ontploffingen die het huis deden daveren. Men zei dat te Buggenhout 2 bommen zijn geworpen en de vliegers beschoten werden. Het kanontrommelvuur reeds 2 dagen in gang ten westen, is deze voormiddag gaan verminderen.
De Prior heeft van Colen meegebracht een Processionale Cist. Manuscript van 1619 - afkomstig van Soleilmont. Item Brevarium Cisterc. 32e pars hum.tt. en van Brussel 183 prentjes van gesneuvelde soldaten, met album. De uitgaven, De Wael, heeft derwegen 3 maanden in het gevang gezeten. De prentjes kostten 10 centiemen 't stuk.
Deze middag onweder. In de refter was het zo donker dat de lezer de electrische lamp moest doen branden.
Gisterenavond zijn de 4 laatste gedeporteerde jongens van Bornem uit Duitsland weer gekeerd.
In de kerk werd vandaag een herderlijk schrijven afgelezen op last van de Paus over de onzedigheid der vrouwenkleding. Bij dezelfden brief van de Kardinaal werd een meedeling gemaakt over de verandering in de rubrieken der mis.

Reacties

IN DE KIJKER

Maandag 18 februari 1918 (dag 1289)Om 12 uur bezoek van 2 Duitse officieren, die de kerk wensen te zien. Beide zeggen katholiek te zijn, de ene Beier was zichtbaar lijdend en droeg in...
Maandag 11 februari 1918 (dag 1282)Te Hingene was een ploeg jonge Duitse soldaten bezig de telefoondraad (14 draden) naar Bornem af te breken en op te rollen.Deze middag in de calefact ...
Maandag 4 februari 1918 (dag 1275)De houtkoopman van Rupelmonde heeft vandaag onze 6 beukenbomen gekocht aan 200 frank per stam. Het brandhout, door hem geschat op 60 frank per boom,...
Maandag 28 januari 1918 (dag 1268)De Eerwaarde Moeder der Presentatienonnen vertelde dat drie dochterkes van den burgemeester naar Brussel in 't pensionaat de Saint-André waren vertr...
Maandag 21 januari 1918 (dag 1261)In de Antwerpsche Courant stond vandaag te lezen dat de fam.Raad van Vlaanderen zijn mandaat heeft neergelegd en een beroep doet op het Vlaamse volk...
Maandag 14 januari 1918 (dag 1254)Meneer Roelandts te Hingene heeft alleen 't recht van den Duits gekregen om wijmen op te kopen aan 2 frank de schoof. De mandenmakers die willen wer...
Maandag 7 januari 1918 (dag 1248)Meneer Prior gaat om 12 uur zijn nieuwjaarswensen o.a. naar het gasthuis, waar hem Jo Herstraeten enige oude zilveren muntstukken ter hand doet: 4 Oo...
Dinsdag 1 januari 1918 (dag 1242)In de mis van 5 uur waren een tiental mensen tegenwoordig. Om 6 1/2 een vijftigtal. Item om 9 uur.De gebruikelijke nieuwjaarskoek bij 't ontbijt was v...
Maandag 24 december 1917 (dag 1234)Deze middag kregen we aan tafel een portie goede mosselen, en ’t was feest evenals bij de burgers.Om 1 ½ gaat Martinus op assistentie naar Mariekerke....
Maandag 17 december 1917 (dag 1227)Van een boerderij aan de molen tussen Hingene en Wintam werden eergisteren nacht 2 varkens uit de stal, 1 uit de kuip gestolen. Item al het lijnwaad...
Maandag 10 december 1917 (dag 1220)Om 8 uur deze morgen waren de wolbergplaatsen dicht genageld. De ledige overtrekken naar het washuis, met de overschot van ’t paardshaar en kapok (g...
Maandag 03 december 1917 (dag 1206)Om 2 ½ vertrekt Placidus met de trein naar z’n zuster te Velm.In de Presentatie zijn sedert zaterdag 2 zusters van Liefde van Beytem ingekwartierd. ...
Pater Benedictus Van Doninck werd op 9 oktober 1858 in Herentals geboren  als Josephus Dionysius Van Doninck.  Op 19-jarige leeftijd trad hij binnen bij de Cisterciënzers te B...