Dagboek Pater Van Doninck

Van maandag 16 juli 1917 tot en met 22 juli 1917

Maandag 16 juli 1917 (dag 1074)
Deze morgen om 4 uur wakker geronkt door een vlieger van west naar oost, met licht. Sommigen hebben er wel 4 of 5 gezien. Deze avond om 7 1/2 komt een vlieger uit het westen naar Bornem af, maar kwam niet verder dan Branst en keerde dan terug. Tegen avond geweldige bomontploffingen hoorbaar in het westen.
Men vertelt dat prof. Spaeninckx, de flamingant, gesuspendeerd is van preken en biecht horen. Mgr. Van Roey heeft te Antwerpen het onderzoek ingesteld en deken Cleynkens gelast met de uitvoering der censuur.

Dinsdag 17 juli 1917 (dag 1075)
In de voormiddag wordt de zwaan-moeder-weef-kinderloos onthoofd door broeder Alanus en zal morgen in de armensoep dienst doen.
Nivardus ontbiedt den doctoor.
Kinderen van 't gasthuis komen rode beziën plukken om geperst te worden. Het sap wordt op flessen getrokken en zal 't bier vervangen ad biberes.
Juffr. Verbist is na de middag aan de broeders komen leren hoe men groenten steriliseert. Die operatie geschiedt in het washuis ... erwten en bonen en pekes gaan de fles in en komen er na dag en datum weer vers uit. Erwten die gebeird werden kunnen niet dienen.

Woensdag 18 juli 1917 (dag 1076)
Zeverregen de hele dag, tegen avond onweder met plasregen.
De Prior gaat om 1 1/2 naar het Pensionaat waar de kinderen toneelstukjes opvoeren ter ere van de E.H. pastoor, die er ook met zijn onderpastoors op tegenwoordig is. Komt om 6 uur thuis.
Het kanon is tegen avond hoorbaar geworden.
Een Duitse cyclist komt bij burgemeester Cammaert het nieuws brengen dat zijn dochter Mme. Delvaux te Mechelen, over 14 dagen uit 't kinderbed gekomen, gevaarlijk ziek is.

Donderdag 19 juli 1917 (dag 1077)
De pastoor is naar Antwerpen zijn zieke meid gaan wegbrengen.
Het juli-nummer der Cist.Chronik vandaag ontvangen.
Leo brengt het nieuws mee van het dorp dat er een aanslag is gedaan op de Duitse keizer. Chauffeur gedood. Keizer gekwetst.
De gardiaan van Mechelen laat weten dat hij door een broeder van Scheppers uit Holland komend, heeft vernomen dat abt Thomas en Idesbaldus te Oudenbosch het goed maken.
In de Noord-Rotterdamse Courant van 17 dezer avond Kerknieuws: Het predikambt bij de katholieken, gewaagt van een encycliek van de Paus, daarover?

Vrijdag 20 juli 1917 (dag 1078)
Leo gaat naar de meelbedeling in de Bouw van 7 tot 11 uur en van 1 tot 5 uur.
Duitsers zijn bij Alois Van de Velde huiszoeking komen doen naar wol en matrassen, ook nog elders bij mensen die niets hebben aangegeven.
Dat de boeren groot en klein schatrijk worden, is tegenwoordig een dagelijks refrein, dat men niet in twijfel mag trekken of men bekomt een hele litanie scheldwoorden te horen aan het adres dier boerenlummels, die wrekken, die woekeraars, die uitzuigers, die niet weten waar met hun geld te blijven en den armen mens van honger laten creveren!
De bursarius der abdij, die sedert maanden geen rode duit meer in zijn beurs heeft, vroeg zich telkens af hoe het kwam dat de boerderij der abdij een exceptie maakte aan die algemene regel, en kreeg vandaag in zijn kop zich met de boerderij te bemoeien en een statistiek op te maken, onder controle natuurlijk van deskundigen. De conclusie echter,te formuleren van zijn rapport, laat hij over aan de economisten van latere datum. "den 20 juli van het 3e oorlogsjaar bestond de veestal der abdij uit 5 koeien, 1 meutte, 1 klein varkske dat 200 frank of daaromtrent gekost heeft. Benevens broeder Alfons, de koebroeder, was er in de abdij het volgend personeel werkzaam :
1. Peer Kes, alias P. Daelemans - hovenier
2. Boerke Jan of Jan van Rikske, alias J. De Jongh - hovenier
3. Schele Louis, broer van de voorgaande - oogsten
4. Jante Van Parijs, zoon van Peer Kes - oogsten
5. De Juste, alias Theofiel Smet - oogsten
6. Wammeke, alias Jefke Waumans - oogsten
7. Pakkedal, alias War Van den Berg - oogsten
8. Kozijn, dikke Jef, Michiels - oogsten
9. Ludde (met 3 kinderen helpen) - oogsten, nalezing
10. Kind van Ludde
11. Kind van Ludde
12. Kind van Ludde
13. Kind van Wartje Kleer
14. Kind van Wartje Kleer
15. Kind van Wartje Kleer
16. De Knods, alias Louis Vleminckx - plukt bonen, hoveniert
17. De leuter, Jan van Mie Jennes, broer van voorgenoemde - hakt vuil aan de muur
18. Den Oze, alias Wouters - hakt vuil aan de muur
19. Wanneske, alias Vermeiren - hakt vuil in de wijmen
20. Janus, alias Jul. Merckx - voert met kruiwagen vuil uit de wijmen
21. De Bonte, alias Max Van San - knecht van J.Verbruggen, is aan 't ploegen
22. De Fokke, alias Fons Boeykens - knecht van Ch.Raes vlecht manden in 't bouwke
23. Désiré van Platte Jan, alias de Vere - is aan 't krieken plukken
24. Den Dil, Charel Deckers - koeter
25. Wartje Kleer, Ed.Peersmans - timmerman
26. Charel van Eekens, Janseghers - zit op de kleermakerij
27. Jef Ei, alias J.Goedgezelschap - zit in de bakkerij
28. Wasvrouw - zijn bezig groen bonen op te leggen
29. Wasvrouw - zijn bezig groen bonen op te leggen
30. Wasvrouw - zijn bezig groen bonen op te leggen
31. Jefke Kasjoe - komen voeder halen voor 't vee van 't gasthuis
32. Soo met zijn een oog - komen voeder halen voor 't vee van 't gasthuis
33. Peerke de Fransman - komen voeder halen voor 't vee van 't gasthuis
Tien kinderen van 't gasthuis zijn sedert enige dagen bezig onze rode beziën te plukken.


Broeder Alanus zit op het dak pannen en schaliën te repareren, en Vinus de loodgieter was dringend verzocht om de gaten in de waterbuizen der dakgoten te stoppen.

Waren die alle werkzaam voor de abdij en dus door de abdij betaald? Dat is de vraag?
Het antwoord is negative! Ergo.
Wat doch rijk worden betreft, kan voor enigen waar zijn, maar 't grootste deel absoluut niet!


Zaterdag 21 juli 1917 (dag 1079)
Het is vandaag Prinskesdag. Verleden zondag werd van alle preekstoelen afgeroepen, deze dag goed te vieren met biecht en communie en de H.Mis bij te wonen. Jawel, om 6 uur waren in onze kerk 7 mensen te biechten, 10 gingen er te communie. Van onze 37 werklieden waren er 3 in de mis tegenwoordig.
In de parochiekerk was een plechtige mis om 7 1/2, vele kinderen te communie, anders ook niet druk.
Het boterkruid voor de kapitteldeur tussen bibliotheek en ziekenhuis gezaaid, werd vandaag afgedaan en voor zaad te drogen gelegd in de ... studiezaal! Schuur en boerderij zijn niet toereikend om alle kossaerts van de afgebrande hei toe te laten hier hun korenoogst te komen geselen.

Zondag 22 juli 1917 (dag 1080)
Om 11 1/2 gaat de Prior over Liezele te voet naar Londerzeel, Brussel, Val Dieu, Colen.
Om 1 1/2 ontving broeder Paulus bezoek van zijn zuster en kozijn.
Vandaag zijn nog 3 gedeporteerde jongens van Bornem uit Duitsland terug gekeerd.
Er wordt 1 frank geboden voor een schoof koren gepikt te velde. Deze avond 1 perzik 1 abrikoos.
Reacties

IN DE KIJKER

Maandag 19 november 1917 (dag 1199)De Prior is om 6 uur met de boot vertrokken naar Antwerpen, vandaar met de trein en tram naar Hasselt – Kerniel.Van het kasteel brengt men een jonge c...
Maandag 12 november 1917 (dag 1192)Een kwart voor 10 uur voormiddag passeerde een vlieger west-oost. Een kwartier later kwam hij terug in omgekeerde richting. Vandaag werd er 200 gra...
Maandag 5 november 1917 (dag 1186)Om 7 ½ uur is de tabaksnijder van Sint-Niklaas teruggekomen om te werken en broeder Alanus heeft het zo druk dat het haarsnijden erbij vergeten word...
Maandag 29 oktober 1917 (dag 1178)Toen we gisterenavond om 8 uur naar bed gingen kwam er nog een vliegtuig aangeronkt van over de Stenenmolen naar Antwerpen heen. Ondanks het maanlic...
Maandag 22 oktober 1917 (dag 1171)Gisterenavond zijn de Duitse gendarmen uit het huis van de koster vertrokken, de sleutel meenemende.Duitse Polizei draagt op hun buikriem in gulden le...
Maandag 15 oktober 1917 (dag 1164)Deze middag brief ontvangen van de Prior van Val Dieu, over hun weinig vrije misintenties.Broeder Alanus is op de boomgaard de pindraad aan ’t oproll...
Maandag 8 oktober 1917 (dag 1157)De Prior, deze blijft in ’t dorp voor de comiteitzitting tot 12 uur. Weder regenachtig.Nivardus gaat naar z’n winterkwartier op ’t oud ziekenhuis.Bakke...
Maandag 1 oktober 1917 (dag 1150)Te Hingene op het paviljoen van den Noteleir is een hoge officier, neef van V.(Maekensen), zegt hij, zijn kwartier komen opslaan met nog andere Duits...
Maandag 24 september 1917 (dag 1143)Om 11 ½ uur is pastoor Gordijn van Sint-Niklaas hier gekomen voor z’n retret.Het werkvolk begint de hofpaden te kuisen. Of ’t nodig was! ...
Maandag 17 september 1917 (dag 1136)In het Kapittel deed de Prior na een kort sermoen de absolutiones consultas of torum, en zei dan dat we voortaan ook voor de overledenen van de ord...
Pater Benedictus Van Doninck werd op 9 oktober 1858 in Herentals geboren  als Josephus Dionysius Van Doninck.  Op 19-jarige leeftijd trad hij binnen bij de Cisterciënzers te B...