Dagboek Pater Van Doninck

Van maandag 16 juli 1917 tot en met 22 juli 1917

Maandag 16 juli 1917 (dag 1074)
Deze morgen om 4 uur wakker geronkt door een vlieger van west naar oost, met licht. Sommigen hebben er wel 4 of 5 gezien. Deze avond om 7 1/2 komt een vlieger uit het westen naar Bornem af, maar kwam niet verder dan Branst en keerde dan terug. Tegen avond geweldige bomontploffingen hoorbaar in het westen.
Men vertelt dat prof. Spaeninckx, de flamingant, gesuspendeerd is van preken en biecht horen. Mgr. Van Roey heeft te Antwerpen het onderzoek ingesteld en deken Cleynkens gelast met de uitvoering der censuur.

Dinsdag 17 juli 1917 (dag 1075)
In de voormiddag wordt de zwaan-moeder-weef-kinderloos onthoofd door broeder Alanus en zal morgen in de armensoep dienst doen.
Nivardus ontbiedt den doctoor.
Kinderen van 't gasthuis komen rode beziën plukken om geperst te worden. Het sap wordt op flessen getrokken en zal 't bier vervangen ad biberes.
Juffr. Verbist is na de middag aan de broeders komen leren hoe men groenten steriliseert. Die operatie geschiedt in het washuis ... erwten en bonen en pekes gaan de fles in en komen er na dag en datum weer vers uit. Erwten die gebeird werden kunnen niet dienen.

Woensdag 18 juli 1917 (dag 1076)
Zeverregen de hele dag, tegen avond onweder met plasregen.
De Prior gaat om 1 1/2 naar het Pensionaat waar de kinderen toneelstukjes opvoeren ter ere van de E.H. pastoor, die er ook met zijn onderpastoors op tegenwoordig is. Komt om 6 uur thuis.
Het kanon is tegen avond hoorbaar geworden.
Een Duitse cyclist komt bij burgemeester Cammaert het nieuws brengen dat zijn dochter Mme. Delvaux te Mechelen, over 14 dagen uit 't kinderbed gekomen, gevaarlijk ziek is.

Donderdag 19 juli 1917 (dag 1077)
De pastoor is naar Antwerpen zijn zieke meid gaan wegbrengen.
Het juli-nummer der Cist.Chronik vandaag ontvangen.
Leo brengt het nieuws mee van het dorp dat er een aanslag is gedaan op de Duitse keizer. Chauffeur gedood. Keizer gekwetst.
De gardiaan van Mechelen laat weten dat hij door een broeder van Scheppers uit Holland komend, heeft vernomen dat abt Thomas en Idesbaldus te Oudenbosch het goed maken.
In de Noord-Rotterdamse Courant van 17 dezer avond Kerknieuws: Het predikambt bij de katholieken, gewaagt van een encycliek van de Paus, daarover?

Vrijdag 20 juli 1917 (dag 1078)
Leo gaat naar de meelbedeling in de Bouw van 7 tot 11 uur en van 1 tot 5 uur.
Duitsers zijn bij Alois Van de Velde huiszoeking komen doen naar wol en matrassen, ook nog elders bij mensen die niets hebben aangegeven.
Dat de boeren groot en klein schatrijk worden, is tegenwoordig een dagelijks refrein, dat men niet in twijfel mag trekken of men bekomt een hele litanie scheldwoorden te horen aan het adres dier boerenlummels, die wrekken, die woekeraars, die uitzuigers, die niet weten waar met hun geld te blijven en den armen mens van honger laten creveren!
De bursarius der abdij, die sedert maanden geen rode duit meer in zijn beurs heeft, vroeg zich telkens af hoe het kwam dat de boerderij der abdij een exceptie maakte aan die algemene regel, en kreeg vandaag in zijn kop zich met de boerderij te bemoeien en een statistiek op te maken, onder controle natuurlijk van deskundigen. De conclusie echter,te formuleren van zijn rapport, laat hij over aan de economisten van latere datum. "den 20 juli van het 3e oorlogsjaar bestond de veestal der abdij uit 5 koeien, 1 meutte, 1 klein varkske dat 200 frank of daaromtrent gekost heeft. Benevens broeder Alfons, de koebroeder, was er in de abdij het volgend personeel werkzaam :
1. Peer Kes, alias P. Daelemans - hovenier
2. Boerke Jan of Jan van Rikske, alias J. De Jongh - hovenier
3. Schele Louis, broer van de voorgaande - oogsten
4. Jante Van Parijs, zoon van Peer Kes - oogsten
5. De Juste, alias Theofiel Smet - oogsten
6. Wammeke, alias Jefke Waumans - oogsten
7. Pakkedal, alias War Van den Berg - oogsten
8. Kozijn, dikke Jef, Michiels - oogsten
9. Ludde (met 3 kinderen helpen) - oogsten, nalezing
10. Kind van Ludde
11. Kind van Ludde
12. Kind van Ludde
13. Kind van Wartje Kleer
14. Kind van Wartje Kleer
15. Kind van Wartje Kleer
16. De Knods, alias Louis Vleminckx - plukt bonen, hoveniert
17. De leuter, Jan van Mie Jennes, broer van voorgenoemde - hakt vuil aan de muur
18. Den Oze, alias Wouters - hakt vuil aan de muur
19. Wanneske, alias Vermeiren - hakt vuil in de wijmen
20. Janus, alias Jul. Merckx - voert met kruiwagen vuil uit de wijmen
21. De Bonte, alias Max Van San - knecht van J.Verbruggen, is aan 't ploegen
22. De Fokke, alias Fons Boeykens - knecht van Ch.Raes vlecht manden in 't bouwke
23. Désiré van Platte Jan, alias de Vere - is aan 't krieken plukken
24. Den Dil, Charel Deckers - koeter
25. Wartje Kleer, Ed.Peersmans - timmerman
26. Charel van Eekens, Janseghers - zit op de kleermakerij
27. Jef Ei, alias J.Goedgezelschap - zit in de bakkerij
28. Wasvrouw - zijn bezig groen bonen op te leggen
29. Wasvrouw - zijn bezig groen bonen op te leggen
30. Wasvrouw - zijn bezig groen bonen op te leggen
31. Jefke Kasjoe - komen voeder halen voor 't vee van 't gasthuis
32. Soo met zijn een oog - komen voeder halen voor 't vee van 't gasthuis
33. Peerke de Fransman - komen voeder halen voor 't vee van 't gasthuis
Tien kinderen van 't gasthuis zijn sedert enige dagen bezig onze rode beziën te plukken.


Broeder Alanus zit op het dak pannen en schaliën te repareren, en Vinus de loodgieter was dringend verzocht om de gaten in de waterbuizen der dakgoten te stoppen.

Waren die alle werkzaam voor de abdij en dus door de abdij betaald? Dat is de vraag?
Het antwoord is negative! Ergo.
Wat doch rijk worden betreft, kan voor enigen waar zijn, maar 't grootste deel absoluut niet!


Zaterdag 21 juli 1917 (dag 1079)
Het is vandaag Prinskesdag. Verleden zondag werd van alle preekstoelen afgeroepen, deze dag goed te vieren met biecht en communie en de H.Mis bij te wonen. Jawel, om 6 uur waren in onze kerk 7 mensen te biechten, 10 gingen er te communie. Van onze 37 werklieden waren er 3 in de mis tegenwoordig.
In de parochiekerk was een plechtige mis om 7 1/2, vele kinderen te communie, anders ook niet druk.
Het boterkruid voor de kapitteldeur tussen bibliotheek en ziekenhuis gezaaid, werd vandaag afgedaan en voor zaad te drogen gelegd in de ... studiezaal! Schuur en boerderij zijn niet toereikend om alle kossaerts van de afgebrande hei toe te laten hier hun korenoogst te komen geselen.

Zondag 22 juli 1917 (dag 1080)
Om 11 1/2 gaat de Prior over Liezele te voet naar Londerzeel, Brussel, Val Dieu, Colen.
Om 1 1/2 ontving broeder Paulus bezoek van zijn zuster en kozijn.
Vandaag zijn nog 3 gedeporteerde jongens van Bornem uit Duitsland terug gekeerd.
Er wordt 1 frank geboden voor een schoof koren gepikt te velde. Deze avond 1 perzik 1 abrikoos.
Reacties

IN DE KIJKER

Maandag 17 juni 1918 (dag 1408)In de danskoten werd spel gehouden tot den morgen 3 uur. De Duitse politie bleef er tot het laatste meedoen! Om 9 uur was de straat nog vol kermisgaste...
Maandag 10 juni 1918 (dag 1401)Nivardus voelde zich deze morgen sterk genoeg om de H.Mis te lezen in Thomas’kapel, maar hij bracht het niet verder dan de Introït ten einde. Toch was ...
Maandag 3 juni 1918 (dag 1394)De pastoor van Kalfort komt deze middag eten en gaat dan tegen 3 uur voort naar Branst ter pastoorsconferentie.Grote opschudding tussen de vluchtelingen!...
Maandag 27 mei 1918 (dag 1387)Het kanon is nacht en dag hoorbaar.Meneer Van Durme bevestigde vandaag dat Von Hindenburg zich zou gezelfmoord hebben, volgens ’t zeggen van de Duitsers...
Maandag 20 mei 1918 (dag 1380)Geen kanon hoorbaar overdag.Men vertelt dat de Koning van Beieren te Sint-Niklaas is gekomen.Te Mariekerke eerste mis van de gisteren te Mechelen gewijde ...
Maandag 13 mei 1918 (dag 1373)Leo is om 7 uur met den “omnibus” naar Grimbergen gereden om zijn kozijn die te Brussel woont, te gaan bezoeken.In de Presentatie was er Gedurige Aanbiddi...
Maandag 6 mei 1918 (dag 1366)Benedictus met een gezwel onder de neus geplaagd, laat zich om 3 uur door dr.Van den Abbeele opereren.Het kapittelklokje sedert de oorlog niet meer gebrui...
Maandag 29 april 1918 (dag 1359)In het Pensionaat rentrée van de kostschoolkinderen.Om 10 uur bezoek voor Bernardus van zijn schoonzuster uit Brussel met 2 kinderen. Vertrek 2 ½Een pa...
Maandag 22 april 1918 (dag 1352)HH.Abt laat meneer Prior per kaart weten dat brood en vleesrantsoen in Holland niet groot is en de toekomst alles behalve rooskleurig is.Em.Bellon vro...
Maandag 15 april 1918 (dag 1345)Te nacht om 2 uur moesten de uurwijzers een uur vooruitgeschoven worden, zodat de Belgische officiële tijd 3 uur werd de Duitse 4 uur.Publieke instell...
Maandag 8 april 1918 (dag 1338)Om 8 uur voormiddag passeert een vliegtuig van zuidwest naar noordoost.Om 9 1/2 in de parochiekerk 1e mis van Em.Cammaert. Pastoor assisteert met koork...
Maandag 1 april 1918 (dag 1331)Leonardus is om 10 uur thuis gekomen van Mariekerke, waar het alle dagen kermis is - café chantant - danspartijen - toneelstukken door krapuul van Antw...
Pater Benedictus Van Doninck werd op 9 oktober 1858 in Herentals geboren  als Josephus Dionysius Van Doninck.  Op 19-jarige leeftijd trad hij binnen bij de Cisterciënzers te B...