Dagboek Pater Van Doninck

Van maandag 9 juli 1917 tot en met zondag 15 juli 1917

Maandag 9 juli 1917 (dag 1067)
Onderpastoor De Ceulaer komt zeggen dat hij morgen op vakantie gaat.
Platte Jan heeft onze noordkrieken gekocht aan 40 centiemen de kilo. Kersen worden op straat verkocht (zelfs door n'en luitenant ?)

Dinsdag 10 juli 1917 (dag 1068)
Deze morgen kwamen 2 Duitse soldaten bij S.Verstraeten zeggen dat hij zijn pindraad aan de straat van zijn hof moest wegdoen. "Dan zal men stelen!" Daar moet de gemeente voor zorgen.
Op de abdij wijzend: "Ook die pastoor moet zijn draad afdoen." Dat is geen pastoor, dat zijn paters.
"Nu ja, paters moeten ook leveren. Dat zullen ze nooit." Ze moeten wel!
Met stukken en brokken, heeft Suske zijn draad naar de gemeente gedaan.
Arnoldus van Val Dieu komt om 4 ½ afscheid nemen.
In Branst is het doppen, wegens misbruiken, enige tijd geschorst. Vandaag opnieuw begonnen onder toezicht van Theodoor en den chef.
De ziekte komt aan de bonen. Vandaag werd de eerste pot opgelegd.

Woensdag 11 juli 1917 (dag 1069)
Om 10 ½ is Leonardus thuis gekomen van Liezele waar hij 3 dagen in afwezigheid van de pastoor de parochie heeft gade geslaan.
Een tweede zwaantje is in de vijver gestorven.
Pastoor en burgemeester rijden naar Mechelen.
Gisteren zijn nog 3 jongens van Bornem uit Duitsland weer gekeerd. Te Münster werden bommen geworpen op ’t station als ze daar waren.
Om 6 ½ onder het ’t officie is Nivardus onpasselijk geworden, braaklust.

Donderdag 12 juli 1917
(dag 1070)
Het derde en laatste zwaantje lag deze morgen dood in de nest.
Tegen avond wordt wederom zwaar kanongedommel hoorbaar.
Peerke de horlogiemaker is naar Asse vertrokken, hij schreef aan Placidus om de abdijheren te bedanken, dat zij alleen in Bornem toch moeite gedaan hadden om hem een onderkomen te bezorgen.
Men vertelt dat Bethman Hollweg gevallen is, en de socialisten, Duitse en Belgen te Antwerpen de vlag hebben uitgestoken. Duitse soldaten kwamen met de handen op de rug gebonden te Antwerpen in de Begijnenstraat terecht in het gevang.
In het Etappengebied, zegt men, verwijzen de wegwijzers niet naar Antwerpen–Brussel, maar naar Lüttich.
Aan de stenen molen wordt het eerste koren gepikt.

Vrijdag 13 juli 1917 (dag 1071)
Martinus gaat om 11 uur naar Lippelo om er deze avond te 5 uur te preken.
De mandenmakers krijgen bezoek van de Duitsers omdat ze slechte waren geleverd hebben.
De slachters moeten hun voorraad beestenhuiden zodra mogelijk inleveren.
De broeders van het dorp verwachten een nieuwe kok van Ledeberg. Een Duits soldaat kwam daarover hier bij ons informeren.
Tegen avond zwaar kanongedommel hoorbaar.

Zaterdag 14 juli 1917
(dag 1072)
Om 6 ½ vlieger west-oost.
Om 2 uur gaat Leonardus op assistentie naar Mariekerke.
Deze middag is Diederik De Maeyer onverwachts thuis binnen gekomen als de familie aan tafel zat. Hij kwam te voet van Mechelen, met verlodderde klederen als een schooier. Hij werd dadelijk gefotografeerd.
Broeder Robertus, die zich bij Craenhals ook had laten fotograferen, kreeg vandaag zijn proef.

Zondag 15 juli 1917 (dag 1073)
Om 10 ½ komt Leonardus thuis van Mariekerke.
Om 2 uur komt Theodoor op bezoek met zijn zoon Diederik, die zijn lotgevallen moet vertellen sedert 9 november 1916, toen hij in stilte Bornem verliet, gemakkelijk over de Hollandse grens geraakte en terugkomend om zijn oudere broer te halen, gevat werd. Naar Lokeren-Gent in ’t gevang kwam en vandaar naar Chaumont bij Laon in Frankrijk moest gaan werken aan dammen en spoorwegen voor het Duitse front. Weinig en slecht eten, veel slaag kreeg. Gepoogd heeft te ontvluchten. Eindelijk zijner straftijd heeft uitgedaan – barvoets naar Gent reed met de trein – daar nog 5 weken gevangen werd gehouden – door de broeders van Oostakker eten kreeg en wat kleedsel – naar Mechelen per trein is gebracht – en daar zonder omzien en zonder cent op zak het hazenpad koos naar Bornem.
Van de 500 man zijner strafcompagnie waren er nog 75 in leven!
Martinus komt om 6 uur deze avond thuis van Lippelo.
Reacties

IN DE KIJKER

Maandag 18 februari 1918 (dag 1289)Om 12 uur bezoek van 2 Duitse officieren, die de kerk wensen te zien. Beide zeggen katholiek te zijn, de ene Beier was zichtbaar lijdend en droeg in...
Maandag 11 februari 1918 (dag 1282)Te Hingene was een ploeg jonge Duitse soldaten bezig de telefoondraad (14 draden) naar Bornem af te breken en op te rollen.Deze middag in de calefact ...
Maandag 4 februari 1918 (dag 1275)De houtkoopman van Rupelmonde heeft vandaag onze 6 beukenbomen gekocht aan 200 frank per stam. Het brandhout, door hem geschat op 60 frank per boom,...
Maandag 28 januari 1918 (dag 1268)De Eerwaarde Moeder der Presentatienonnen vertelde dat drie dochterkes van den burgemeester naar Brussel in 't pensionaat de Saint-André waren vertr...
Maandag 21 januari 1918 (dag 1261)In de Antwerpsche Courant stond vandaag te lezen dat de fam.Raad van Vlaanderen zijn mandaat heeft neergelegd en een beroep doet op het Vlaamse volk...
Maandag 14 januari 1918 (dag 1254)Meneer Roelandts te Hingene heeft alleen 't recht van den Duits gekregen om wijmen op te kopen aan 2 frank de schoof. De mandenmakers die willen wer...
Maandag 7 januari 1918 (dag 1248)Meneer Prior gaat om 12 uur zijn nieuwjaarswensen o.a. naar het gasthuis, waar hem Jo Herstraeten enige oude zilveren muntstukken ter hand doet: 4 Oo...
Dinsdag 1 januari 1918 (dag 1242)In de mis van 5 uur waren een tiental mensen tegenwoordig. Om 6 1/2 een vijftigtal. Item om 9 uur.De gebruikelijke nieuwjaarskoek bij 't ontbijt was v...
Maandag 24 december 1917 (dag 1234)Deze middag kregen we aan tafel een portie goede mosselen, en ’t was feest evenals bij de burgers.Om 1 ½ gaat Martinus op assistentie naar Mariekerke....
Maandag 17 december 1917 (dag 1227)Van een boerderij aan de molen tussen Hingene en Wintam werden eergisteren nacht 2 varkens uit de stal, 1 uit de kuip gestolen. Item al het lijnwaad...
Maandag 10 december 1917 (dag 1220)Om 8 uur deze morgen waren de wolbergplaatsen dicht genageld. De ledige overtrekken naar het washuis, met de overschot van ’t paardshaar en kapok (g...
Maandag 03 december 1917 (dag 1206)Om 2 ½ vertrekt Placidus met de trein naar z’n zuster te Velm.In de Presentatie zijn sedert zaterdag 2 zusters van Liefde van Beytem ingekwartierd. ...
Pater Benedictus Van Doninck werd op 9 oktober 1858 in Herentals geboren  als Josephus Dionysius Van Doninck.  Op 19-jarige leeftijd trad hij binnen bij de Cisterciënzers te B...