Dagboek Pater Van Doninck

Van maandag 2 juli 1917 tot en met zondag 8 juli 1917

Maandag 2 juli 1917 (dag 1060)
De abt van Val Dieu laat weten dat hij aanstaande woensdag te Bornem zal aankomen.
Onze oud-misdienaar, zoon van de mijter, is vandaag in het gasthuis overleden, hij was er slechts een paar dagen. Jaar en dag was hij thuis verzorgd, teringlijder, overdekt met wonden.
Bezoek van een ex-gendarm van Herentals met groeten.
In Bornem was het vandaag conferentie en kerkvisiet. Om 1 ½ met de grote klok aangekondigd.

Dinsdag 3 juli 1917
(dag 1061)
Martinus heeft een holle tand en gaat om 6 uur per boot naar Antwerpen een specialist consulteren. Komt om 4 ½ terug thuis en zal toekomende vrijdag nog eens terug moeten.
Om 5 ¾ passeert een vlieger zuidoost–noordwest.
Het zout is opgeslagen en kost 30 frank de 100 kilo.

Woensdag 4 juli 1917 (dag 1062)
Om 8 ½ begrafenis van de jongen Jansegers, congreganist, bezweken in ’t gasthuis en door de congreganisten en Leo begraven.
Om 4 ½ is de abt van Val Dieu hier aangekomen met de boot van Antwerpen war hij Arnoldus Belon had rendez-vous gegeven. Verleden zondag was de abt tegenwoordig bij de feestelijkheden te Tongerlo, triduum, ter gelegenheid der 300e verjaring van de overbrengingen der relikwieën van de Z.Siardus, abt van (de Nornbertijnen in Mariëngaarde) Vriesland. Mgr.Heylen bisschop van Namen, Averbode, Park, Grimbergen, Postel, abt van Maredsous, Keyzersberg, Affligem, Franciscanen, Dominicanen, Jezuiëten, Redemptoristen, waren tegenwoordig – grote volksmassa. De abt van Tongerlo had kleine preek gehouden. Processie.

Donderdag 5 juli 1917 (dag 1063)
Arnoldus is naar huis gaan koffie drinken.
In de voormiddag komt de garde-champetter gelast van de Duitse gendarmen van Sint-Amands zeggen, dat we aan de straat den pindraad moeten afdoen en inleveren. Waaraan geen gevolg zal worden gegeven.
Abt en Arn.Van Val Dieu eten hier te middag in t vreemdenkwartier.
Om 1 ¼ zaaltje beneden tot 3 ¾. De broeders niets.

Vrijdag 6 juli 1917 (dag 1064)
Martinus las om 5 uur mis, vertrok om 6 uur naar de boot voor Antwerpen en is deze avond om 8 ½ thuis gekomen.
Om 2 ½ is de pastoor van Liezele mr.Leonardus komen bezoeken.
Om 3 ½ is meneer Prior met de abt van Val Dieu te voet naar het sas gegaan, waar de abt werd overgezet en de tram nam voor Antwerpen.

Zaterdag 7 juli 1917 (dag 1065)
Doodsbrief ontvangen van de moeder van broeder Joannes.
Prior ontvangt kaartje van H.H.Abt.
Hugo brief aangetekend van zijn ouders.
Om 10 uur voormiddag vlieger hoorbar maar niet gezien.
De kersen kosten 1,25 frank de kilo. Tegen avond kanon hoorbaar. Martinus vertelt hoe hij gisteren van Antwerpen over Sint-Niklaas bij Van Haver en bij Van Damme is geweest, een voituur bij toeval aantrof die hem naar Temse bij meneer De Koninck bracht en andere kennissen kon bezoeken die hem allen met open armen (!) hebben ontvangen !

Zondag 08 juli 1917 (dag 1066)
Arnoldus V.D.(val Dieu) blijft koffie drinken, maar niet te middag eten.
De hele dag stilaan gedonderd en geregend. Kanon af en toe hoorbaar.
Een van de 3 jonge zwaantjes lag deze morgen dood in de vijver.
Deze middag liet Theodoor een Duitse Verordnung ter vertaling brengen over het opeisen van wol en matrassen: dat alleen de wol der kussens en matrassen bedoeld is, dat de opgave juist moet gedaan worden, dat er en minimum kan gesteld worden voor elke gemeente, enz.
De abdij geeft niets aan. Door de burgerij wordt veel aangegeven, ook door het kasteel zegt men, is een groot aantal opgegeven.
Reacties

IN DE KIJKER

Maandag 17 juni 1918 (dag 1408)In de danskoten werd spel gehouden tot den morgen 3 uur. De Duitse politie bleef er tot het laatste meedoen! Om 9 uur was de straat nog vol kermisgaste...
Maandag 10 juni 1918 (dag 1401)Nivardus voelde zich deze morgen sterk genoeg om de H.Mis te lezen in Thomas’kapel, maar hij bracht het niet verder dan de Introït ten einde. Toch was ...
Maandag 3 juni 1918 (dag 1394)De pastoor van Kalfort komt deze middag eten en gaat dan tegen 3 uur voort naar Branst ter pastoorsconferentie.Grote opschudding tussen de vluchtelingen!...
Maandag 27 mei 1918 (dag 1387)Het kanon is nacht en dag hoorbaar.Meneer Van Durme bevestigde vandaag dat Von Hindenburg zich zou gezelfmoord hebben, volgens ’t zeggen van de Duitsers...
Maandag 20 mei 1918 (dag 1380)Geen kanon hoorbaar overdag.Men vertelt dat de Koning van Beieren te Sint-Niklaas is gekomen.Te Mariekerke eerste mis van de gisteren te Mechelen gewijde ...
Maandag 13 mei 1918 (dag 1373)Leo is om 7 uur met den “omnibus” naar Grimbergen gereden om zijn kozijn die te Brussel woont, te gaan bezoeken.In de Presentatie was er Gedurige Aanbiddi...
Maandag 6 mei 1918 (dag 1366)Benedictus met een gezwel onder de neus geplaagd, laat zich om 3 uur door dr.Van den Abbeele opereren.Het kapittelklokje sedert de oorlog niet meer gebrui...
Maandag 29 april 1918 (dag 1359)In het Pensionaat rentrée van de kostschoolkinderen.Om 10 uur bezoek voor Bernardus van zijn schoonzuster uit Brussel met 2 kinderen. Vertrek 2 ½Een pa...
Maandag 22 april 1918 (dag 1352)HH.Abt laat meneer Prior per kaart weten dat brood en vleesrantsoen in Holland niet groot is en de toekomst alles behalve rooskleurig is.Em.Bellon vro...
Maandag 15 april 1918 (dag 1345)Te nacht om 2 uur moesten de uurwijzers een uur vooruitgeschoven worden, zodat de Belgische officiële tijd 3 uur werd de Duitse 4 uur.Publieke instell...
Maandag 8 april 1918 (dag 1338)Om 8 uur voormiddag passeert een vliegtuig van zuidwest naar noordoost.Om 9 1/2 in de parochiekerk 1e mis van Em.Cammaert. Pastoor assisteert met koork...
Maandag 1 april 1918 (dag 1331)Leonardus is om 10 uur thuis gekomen van Mariekerke, waar het alle dagen kermis is - café chantant - danspartijen - toneelstukken door krapuul van Antw...
Pater Benedictus Van Doninck werd op 9 oktober 1858 in Herentals geboren  als Josephus Dionysius Van Doninck.  Op 19-jarige leeftijd trad hij binnen bij de Cisterciënzers te B...