Dagboek Pater Van Doninck

Van maandag 2 juli 1917 tot en met zondag 8 juli 1917

Maandag 2 juli 1917 (dag 1060)
De abt van Val Dieu laat weten dat hij aanstaande woensdag te Bornem zal aankomen.
Onze oud-misdienaar, zoon van de mijter, is vandaag in het gasthuis overleden, hij was er slechts een paar dagen. Jaar en dag was hij thuis verzorgd, teringlijder, overdekt met wonden.
Bezoek van een ex-gendarm van Herentals met groeten.
In Bornem was het vandaag conferentie en kerkvisiet. Om 1 ½ met de grote klok aangekondigd.

Dinsdag 3 juli 1917
(dag 1061)
Martinus heeft een holle tand en gaat om 6 uur per boot naar Antwerpen een specialist consulteren. Komt om 4 ½ terug thuis en zal toekomende vrijdag nog eens terug moeten.
Om 5 ¾ passeert een vlieger zuidoost–noordwest.
Het zout is opgeslagen en kost 30 frank de 100 kilo.

Woensdag 4 juli 1917 (dag 1062)
Om 8 ½ begrafenis van de jongen Jansegers, congreganist, bezweken in ’t gasthuis en door de congreganisten en Leo begraven.
Om 4 ½ is de abt van Val Dieu hier aangekomen met de boot van Antwerpen war hij Arnoldus Belon had rendez-vous gegeven. Verleden zondag was de abt tegenwoordig bij de feestelijkheden te Tongerlo, triduum, ter gelegenheid der 300e verjaring van de overbrengingen der relikwieën van de Z.Siardus, abt van (de Nornbertijnen in Mariëngaarde) Vriesland. Mgr.Heylen bisschop van Namen, Averbode, Park, Grimbergen, Postel, abt van Maredsous, Keyzersberg, Affligem, Franciscanen, Dominicanen, Jezuiëten, Redemptoristen, waren tegenwoordig – grote volksmassa. De abt van Tongerlo had kleine preek gehouden. Processie.

Donderdag 5 juli 1917 (dag 1063)
Arnoldus is naar huis gaan koffie drinken.
In de voormiddag komt de garde-champetter gelast van de Duitse gendarmen van Sint-Amands zeggen, dat we aan de straat den pindraad moeten afdoen en inleveren. Waaraan geen gevolg zal worden gegeven.
Abt en Arn.Van Val Dieu eten hier te middag in t vreemdenkwartier.
Om 1 ¼ zaaltje beneden tot 3 ¾. De broeders niets.

Vrijdag 6 juli 1917 (dag 1064)
Martinus las om 5 uur mis, vertrok om 6 uur naar de boot voor Antwerpen en is deze avond om 8 ½ thuis gekomen.
Om 2 ½ is de pastoor van Liezele mr.Leonardus komen bezoeken.
Om 3 ½ is meneer Prior met de abt van Val Dieu te voet naar het sas gegaan, waar de abt werd overgezet en de tram nam voor Antwerpen.

Zaterdag 7 juli 1917 (dag 1065)
Doodsbrief ontvangen van de moeder van broeder Joannes.
Prior ontvangt kaartje van H.H.Abt.
Hugo brief aangetekend van zijn ouders.
Om 10 uur voormiddag vlieger hoorbar maar niet gezien.
De kersen kosten 1,25 frank de kilo. Tegen avond kanon hoorbaar. Martinus vertelt hoe hij gisteren van Antwerpen over Sint-Niklaas bij Van Haver en bij Van Damme is geweest, een voituur bij toeval aantrof die hem naar Temse bij meneer De Koninck bracht en andere kennissen kon bezoeken die hem allen met open armen (!) hebben ontvangen !

Zondag 08 juli 1917 (dag 1066)
Arnoldus V.D.(val Dieu) blijft koffie drinken, maar niet te middag eten.
De hele dag stilaan gedonderd en geregend. Kanon af en toe hoorbaar.
Een van de 3 jonge zwaantjes lag deze morgen dood in de vijver.
Deze middag liet Theodoor een Duitse Verordnung ter vertaling brengen over het opeisen van wol en matrassen: dat alleen de wol der kussens en matrassen bedoeld is, dat de opgave juist moet gedaan worden, dat er en minimum kan gesteld worden voor elke gemeente, enz.
De abdij geeft niets aan. Door de burgerij wordt veel aangegeven, ook door het kasteel zegt men, is een groot aantal opgegeven.
Reacties

IN DE KIJKER

Maandag 18 februari 1918 (dag 1289)Om 12 uur bezoek van 2 Duitse officieren, die de kerk wensen te zien. Beide zeggen katholiek te zijn, de ene Beier was zichtbaar lijdend en droeg in...
Maandag 11 februari 1918 (dag 1282)Te Hingene was een ploeg jonge Duitse soldaten bezig de telefoondraad (14 draden) naar Bornem af te breken en op te rollen.Deze middag in de calefact ...
Maandag 4 februari 1918 (dag 1275)De houtkoopman van Rupelmonde heeft vandaag onze 6 beukenbomen gekocht aan 200 frank per stam. Het brandhout, door hem geschat op 60 frank per boom,...
Maandag 28 januari 1918 (dag 1268)De Eerwaarde Moeder der Presentatienonnen vertelde dat drie dochterkes van den burgemeester naar Brussel in 't pensionaat de Saint-André waren vertr...
Maandag 21 januari 1918 (dag 1261)In de Antwerpsche Courant stond vandaag te lezen dat de fam.Raad van Vlaanderen zijn mandaat heeft neergelegd en een beroep doet op het Vlaamse volk...
Maandag 14 januari 1918 (dag 1254)Meneer Roelandts te Hingene heeft alleen 't recht van den Duits gekregen om wijmen op te kopen aan 2 frank de schoof. De mandenmakers die willen wer...
Maandag 7 januari 1918 (dag 1248)Meneer Prior gaat om 12 uur zijn nieuwjaarswensen o.a. naar het gasthuis, waar hem Jo Herstraeten enige oude zilveren muntstukken ter hand doet: 4 Oo...
Dinsdag 1 januari 1918 (dag 1242)In de mis van 5 uur waren een tiental mensen tegenwoordig. Om 6 1/2 een vijftigtal. Item om 9 uur.De gebruikelijke nieuwjaarskoek bij 't ontbijt was v...
Maandag 24 december 1917 (dag 1234)Deze middag kregen we aan tafel een portie goede mosselen, en ’t was feest evenals bij de burgers.Om 1 ½ gaat Martinus op assistentie naar Mariekerke....
Maandag 17 december 1917 (dag 1227)Van een boerderij aan de molen tussen Hingene en Wintam werden eergisteren nacht 2 varkens uit de stal, 1 uit de kuip gestolen. Item al het lijnwaad...
Maandag 10 december 1917 (dag 1220)Om 8 uur deze morgen waren de wolbergplaatsen dicht genageld. De ledige overtrekken naar het washuis, met de overschot van ’t paardshaar en kapok (g...
Maandag 03 december 1917 (dag 1206)Om 2 ½ vertrekt Placidus met de trein naar z’n zuster te Velm.In de Presentatie zijn sedert zaterdag 2 zusters van Liefde van Beytem ingekwartierd. ...
Pater Benedictus Van Doninck werd op 9 oktober 1858 in Herentals geboren  als Josephus Dionysius Van Doninck.  Op 19-jarige leeftijd trad hij binnen bij de Cisterciënzers te B...