Dagboek Pater Van Doninck

Van Doninck Benedictus

Pater Benedictus Van Doninck werd op 9 oktober 1858 in Herentals geboren  als Josephus Dionysius Van Doninck.  Op 19-jarige leeftijd trad hij binnen bij de Cisterciënzers te Bornem.  Hij ontvangt er op 17 oktober 1877 het kloosterkleed en wordt vanaf dan frater Benedictus. Na zijn noviciaat legt hij de kleine geloften af. Die worden in 1881 gevolgd door zijn plechtige professie in de abdijkerk in tegenwoordigheid van abt Robertus Van Ommeren.

In 1883 werd hij priester gewijd en nadien door de abt naar de universiteit van Innsbruck (Oostenrijk) gezonden om er theologie te gaan studeren. Na zijn terugkeer in de abdij  wordt hij in 1887 al aangesteld tot subprior van de abdij en vanaf 1895 belast met de zorg over archief en bibliotheek. De rijkdom en ordening van de bibliotheek zijn voor een groot deel aan de kennis en inzet van pater Van Doninck te danken.  In 1887 was hij al begonnen met het katalogiseren van de boeken.  De "Catalogus Alphabeticus Auctorum" een zeer lijvige inventaris  werd voltooid in 1890.

Hij publiceerde  verschillende werken, o.a :
  • Het voormalig Engelsch Klooster te Bornhem. Geschiedkundige aanteekeningen nopens het H. Kruisklooster, meer gekend onder den naam van College der Engelsche Dominicanen" 1904
  • Oorkondenboek der abdij van S.-Bernaarts op de Schelde
  • Obituarium Monasterii Loci Sancti Bernardi, S. ord. Cisterc., 1237-1900
  • Hij heeft onder en na de oorlog, maar zeker voor 1920 ook al de handschriften van de abdij beschreven.
Maar aan zijn wetenschappelijk en veelbelovende activiteit werd vrij onverwachts een einde gemaakt, doordat de paters van de abdij van Val-Dieu hem in 1922 tot hun abt verkozen. Daar zou hij op 10 januari 1940 overlijden.

Tijdens zijn studies te Innsbruck  leerde hij de Duitse taal. Deze kennis zou de plaatselijke autoriteiten en de bevolking  later goed van pas komen. Tijdens de  oorlogsjaren werd hij voortdurend aangesproken voor het vertalen van Duitse verordnungen, en kon hij gemakkelijker met de Duitse bezetters onderhandelen.  Het was natuurlijk balanceren op een slappe koord, want evengoed werden de kloosterlingen soms verdacht van té gemoedelijk met de bezetters om te gaan, maar het is wel zeker dat verschillende mensen door pater Van Doninck werden geholpen bij een oproeping  naar de Kommandatur om een Personalsausweiss te vragen of een Reiseschein af te halen

Hij zorgde er voor dat het kunstbezit en de bibliotheekcollectie veilig in kisten en dozen werd opgeborgen in een afgesloten deel van de gewelfde kelders.

Reacties

IN DE KIJKER

Maandag 12 maart 1917 (dag 950)Om 12 uur gaat de Prior inspectie doen van de administratie der soep bij de zusters.Al de bomen op de straat voor de abdij zijn uitgeroeid.Gisterenmiddag ...
Maandag 5 maart 1917 (dag 943)Tegen de middag sneeuw.Om 2 uur namiddag examen van Leo die om jurisdictie gaat.De Prior ontvangt een kaartje van meneer Van Baren....
Maandag 26 februari 1917 (dag 936)Bij gebrek aan olie voor de godslamp wordt er ook aan het altaar van St.-Jozef een electrisch lampje geplaatst door broeder Alanus....
Maandag 19 februari 1917 (dag 929)Gisteren zijn er weeral 4 jongens van Bornem’s gedeporteerden uit Duitlsand ellendig terug gekomen.Boter wordt hier bij de boeren opgekocht aan 15 fran...
Maandag 12 februari 1917 (dag 922)Bernardus gaat om 3 uur naar bed. Item broeder Alanus.In het gasthuis kregen ze deze dagen aanvraag van den visitator te Mechelen of ze een tiental F...
Maandag 5 februari 1917 (dag 915)’t kanon is af en toe hoorbaar.Om 2 ¾ bezoek van meneer Delvaux-Cammaert, die geld brengen verleden zaterdag uit Holland door toedoen van meneer Van ...
Maandag 29 januari 1917 (dag 908)Bezoek bij Pastoor Verhaegen te Hingene. Hij is blij dat hij van den boekenlast af is en wij op ons hebben genomen dezelve te ordenen. Ene handschri...
Maandag 22 januari 1917 (dag 901)De Abt feliciteert per kaart Bernardus over zijne Priesterwijding. Prior en Bernardus naar ‘t controol.In het gasthuis kregen ze van Boom een antwoord...
Maandag 15 januari 1917 (dag 884)De bel van onderaan de pomp naar mijn cel was kapot en wordt dezen voormiddag door Alanus vervangen met een electrisch belleke.Om 10 ½ vertrekt de Prio...
Maandag 8 januari 1917 (dag 887)Om 12 uur ontvangt Placidus bezoek van zijn 4 kozijns. Vertrokken om 3 uur.Meneer Prior ontving een kaartje van meneer Van Baren en een van Idesbaldus,...
Maandag 1 januari 1917 (dag 880)In de abdij geen nieuws, tenzij dat er een stierkalf ter wereld kwam, dat maar vijf minuten geleefd heeft, en dan verkocht is aan onze buurman, S.Ver...
Pater Benedictus Van Doninck werd op 9 oktober 1858 in Herentals geboren  als Josephus Dionysius Van Doninck.  Op 19-jarige leeftijd trad hij binnen bij de Cisterciënzers te B...