WOI in de klas

Lessuggesties

Project "mondelinge geschiedenis" secundaire scholen

Tijdens het schooljaar 2011-2012 verzamelden de scholieren van de Bornemse middelbare scholen in het kader van de lessen geschiedenis informatie over WOI via het project "mondelinge geschiedenis".

Elk groepje kreeg een persoon toegewezen, die iets kon vertellen over de groote oorlog, bijvoorbeeld een familielid van een Bornemse soldaat of van iemand die in het bezette Bornem een rol heeft gespeeld. Ze kregen de opdracht om hiervan een portret  samen te stellen via interviews en opzoekwerk in het archief. Ze stelden vragen over de mensen hun levensloop, over hun jeugd en schooltijd, hun vrije tijd, hun levensomstandigheden, ...  Ze informeerden ook naar foto's, brieven,dagboeken of andere documenten of voorwerpen uit hun jeugd, die verband hielden met de oorlogsperiode.  De documentatie die zij op die manier hebben verzameld , ligt mee aan de basis van wat je nu op deze site kan lezen bij het onderdeel "mensen in de oorlog".
Reacties
IN DE KIJKER
Elk jaar rond 11 november nodigen we de Bornemse klassen van het zesde leerjaar uit om onder begeleiding een wandeling te maken door het fort en naar een bijliggende bunker. De k...
De leerlingen maken een wandeling door hun gemeente en leren over de plaatselijke geschiedenis uit die periode, inclusief fotomateriaal. Tijdens de wandeling leren de kinderen kijken ...
De kinderen verwerken wat ze geleerd, ervaren, gevoeld, .. hebben in een gedicht, een brief, .. of schrijven zelf een toneel uit. Ze maken tekeningen, fotocollages, …...