WOI in de klas

Lessuggesties

Een lexicon

De kinderen kennen een heleboel begrippen niet echt (voedselbonnen, loopgraven, ...). Daarvoor kan je werken met een lexicon. Als je zo'n lexicon online zet, kan je beelden en filmpjes toevoegen om het inzichtelijker te maken.

Lesmateriaal doornemen via het web
Er zijn interessante websites, die een goed middel zijn om samen met de kinderen de leerstof over de Groote Oorlog door te nemen.
Film
Op youtube vind je heel wat filmpjes, zoals …Reacties
IN DE KIJKER
Elk jaar rond 11 november nodigen we de Bornemse klassen van het zesde leerjaar uit om onder begeleiding een wandeling te maken door het fort en naar een bijliggende bunker. De k...
De leerlingen maken een wandeling door hun gemeente en leren over de plaatselijke geschiedenis uit die periode, inclusief fotomateriaal. Tijdens de wandeling leren de kinderen kijken ...
De kinderen verwerken wat ze geleerd, ervaren, gevoeld, .. hebben in een gedicht, een brief, .. of schrijven zelf een toneel uit. Ze maken tekeningen, fotocollages, …...