WOI in de klas

Lessuggesties

Expressieve verwerking

De kinderen verwerken wat ze geleerd, ervaren, gevoeld, .. hebben in een gedicht, een brief, .. of schrijven zelf een toneel uit. Ze maken tekeningen, fotocollages, …
Dit kan op allerlei manieren en zal afhangen van het aanwezige talent.

Presentatiemoment
De kinderen kunnen bijvoorbeeld een tentoonstelling maken met al het materiaal dat ze hebben verzameld, opgezocht, meegebracht van thuis, …. Laat de kinderen nadenken hoe ze een voorwerp willen tonen, wat ze erbij willen vertellen en hoe ze dat gaan doen. Misschien komt er ook een catalogus bij?
De presentatie kan ook een performance zijn met toneel, vertellingen, liederen, al of niet ondersteund met een filmpje, …
Alles kan ook samengebracht worden in een krant, met interviews, foto’s, …
Voor het presentatiemoment kan je de ouders of grootouders of verenigingen uit het dorp uitnodigen. Of je kan hget filmen en via youtube aan de wereld tonen.
Reacties
IN DE KIJKER
Elk jaar rond 11 november nodigen we de Bornemse klassen van het zesde leerjaar uit om onder begeleiding een wandeling te maken door het fort en naar een bijliggende bunker. De k...
De leerlingen maken een wandeling door hun gemeente en leren over de plaatselijke geschiedenis uit die periode, inclusief fotomateriaal. Tijdens de wandeling leren de kinderen kijken ...
De kinderen verwerken wat ze geleerd, ervaren, gevoeld, .. hebben in een gedicht, een brief, .. of schrijven zelf een toneel uit. Ze maken tekeningen, fotocollages, …...