WOI in de klas

Lessuggesties

Inlevingsmomenten

Je kan de kinderen letterlijk in de kleren van een soldaat laten kruipen: de zware stoffen jas, de zware bottinen, de rugzak, …
Je kan ze ook verplaatsen naar de tijd van toen via de ervaring van stilte: mensen uit 1914 ervaarden een ratelende boerenkar op kasseien als iets heel luid, voor de rest waren er geen motoren of andere geluidsoverlast. Dit verklaart ook voor een groot stuk de shellshock door voortdurende knallen in de loopgraven.
Reacties
IN DE KIJKER
Elk jaar rond 11 november nodigen we de Bornemse klassen van het zesde leerjaar uit om onder begeleiding een wandeling te maken door het fort en naar een bijliggende bunker. De k...
De leerlingen maken een wandeling door hun gemeente en leren over de plaatselijke geschiedenis uit die periode, inclusief fotomateriaal. Tijdens de wandeling leren de kinderen kijken ...
De kinderen verwerken wat ze geleerd, ervaren, gevoeld, .. hebben in een gedicht, een brief, .. of schrijven zelf een toneel uit. Ze maken tekeningen, fotocollages, …...