WOI in de klas

Lessuggesties

Dagboek

Als je verschillende lessen aan WOI wijdt, dan kan je werken met een dagboek.
De leerlingen moeten iedere dag iets opschrijven/ noteren over hun ervaringen en belevenissen met de bedoeling om te komen tot een soort dagboek. Dit kan natuurlijk alleen als je lessen spreidt over meerdere dagen.
Reacties
IN DE KIJKER
Elk jaar rond 11 november nodigen we de Bornemse klassen van het zesde leerjaar uit om onder begeleiding een wandeling te maken door het fort en naar een bijliggende bunker. De k...
De leerlingen maken een wandeling door hun gemeente en leren over de plaatselijke geschiedenis uit die periode, inclusief fotomateriaal. Tijdens de wandeling leren de kinderen kijken ...
De kinderen verwerken wat ze geleerd, ervaren, gevoeld, .. hebben in een gedicht, een brief, .. of schrijven zelf een toneel uit. Ze maken tekeningen, fotocollages, …...