WOI in de klas

Lessuggesties

De begraafplaats opknappen

Het opknappen kan bestaan uit het vervangen van de graszoden, het rechtzetten van de graven, het poetsen van de graven en/ of nieuwe steentjes om de graven leggen.
Hiervoor moet de groendienst van de gemeente op de hoogte worden gebracht van het project. Zij maken een inventarisatie van de huidige toestand van de graven, het ereperk en de mogelijkheden om zowel de graven als het ereperk op te knappen.

Opkuisen van de grafzerken
Als je een hulde plant, ga dan vooraf eens kijken of het ereperk of monument er netjes bijligt en wat er nog kan gebeuren. Contacteer eventueel de groendienst van de gemeente met je suggesties.
Alleszins kan je met de kinderen de graven opkuisen. Maar zorg dat je niets beschadigt, uit respect voor de familieleden. Gebruik geen zware detergenten, maar zeep en borstel. Een beetje mos op een oud graf mag heus wel.

Gesneuveld en begraven op andere kerkhoven
De kinderen kunnen ook - op een symbolische manier - de dorpsgenoten die elders, bijvoorbeeld in de Westhoek begraven zijn, terugbrengen.
Of ze gaan - als deel van een excursie naar de westhoek- de graven van dorpsbewoners daar opzoeken.
Reacties
IN DE KIJKER
Elk jaar rond 11 november nodigen we de Bornemse klassen van het zesde leerjaar uit om onder begeleiding een wandeling te maken door het fort en naar een bijliggende bunker. De k...
De leerlingen maken een wandeling door hun gemeente en leren over de plaatselijke geschiedenis uit die periode, inclusief fotomateriaal. Tijdens de wandeling leren de kinderen kijken ...
De kinderen verwerken wat ze geleerd, ervaren, gevoeld, .. hebben in een gedicht, een brief, .. of schrijven zelf een toneel uit. Ze maken tekeningen, fotocollages, …...