WOI in de klas

Lessuggesties

Excursie in het eigen dorp

De leerlingen maken een wandeling door hun gemeente en leren over de plaatselijke geschiedenis uit die periode, inclusief fotomateriaal.
Tijdens de wandeling leren de kinderen kijken naar overblijfselen uit die periode in hun gemeente. Dit kan gaan om oude huizen, fabriekshallen, de kerk, kapelletjes etc.
Hiervoor vind je de nodige informatie bij ‘documentatiefiches’ verder op deze website.
Je kan er oude prentkaarten downloaden en per deelgemeente vind je er de beschikbare info over de oorlogsgebeurtenissen en relicten.
De begraafplaats van de gemeente (al of niet met ereperk) kan ook in de wandeling worden opgenomen. Wellicht kunnen de vertelde verhalen gekoppeld worden aan enkele graven.
Reacties
IN DE KIJKER
Elk jaar rond 11 november nodigen we de Bornemse klassen van het zesde leerjaar uit om onder begeleiding een wandeling te maken door het fort en naar een bijliggende bunker. De k...
De leerlingen maken een wandeling door hun gemeente en leren over de plaatselijke geschiedenis uit die periode, inclusief fotomateriaal. Tijdens de wandeling leren de kinderen kijken ...
De kinderen verwerken wat ze geleerd, ervaren, gevoeld, .. hebben in een gedicht, een brief, .. of schrijven zelf een toneel uit. Ze maken tekeningen, fotocollages, …...