WOI in de klas

Lessuggesties

Bezoeken begraafplaats en oorlogsgraven

Op het plaatselijk kerkhof zoeken de kinderen de graven van oorlogsslachtoffers. Soms liggen ze samen op een ereperk, soms verspreid.
De klas kan bij een daguitstap ook de oorlogskerkhoven in de westhoek bezoeken en daar op zoek gaan naar het graf van een gesneuvelde soldaat uit het eigen dorp.
In het deel ‘mensen’ op deze website vind je steekkaarten van de mensen uit Bornem die in de oorlog gesneuveld zijn.

Met de kinderen gaan we naar het kerkhof in het dorp en zoeken daar naar de graven van oorlogsslachtoffers, zowel burgers als soldaten, al of niet op het veld gestorven. We proberen te achterhalen wie de mensen zijn, die hier als slachtoffer van WO 1 werden begraven.In Mariekerke, Branst, Weert en Bornem is er een ereperk; op de andere begraafplaatsen staat er op het kerkhof een monument.Suggesties:
  • De kinderen maken een foto van een grafzerk waarvan ze het levensverhaal van de begraven persoon willen kennen.
  • Ze noteren speciale dingen die hen opvielen.
  • Ze maken een plannetje (plattegrond) op papier met de namen en de grafzerken (ze inventariseren). Terug in de klas zoeken ze op deze website meer info over deze mensen of ze brengen een bezoek aan het gemeentelijk archief.


Reacties
IN DE KIJKER
Elk jaar rond 11 november nodigen we de Bornemse klassen van het zesde leerjaar uit om onder begeleiding een wandeling te maken door het fort en naar een bijliggende bunker. De k...
De leerlingen maken een wandeling door hun gemeente en leren over de plaatselijke geschiedenis uit die periode, inclusief fotomateriaal. Tijdens de wandeling leren de kinderen kijken ...
De kinderen verwerken wat ze geleerd, ervaren, gevoeld, .. hebben in een gedicht, een brief, .. of schrijven zelf een toneel uit. Ze maken tekeningen, fotocollages, …...