WOI in de klas

Lessuggesties

Hulde

De hulde vindt plaats op het kerkhof, maar het kan ook bij een monument.
Een hulde moet iets plechtigs en ingetogen hebben. Het heeft als bedoeling om betrokkenheid en verbondenheid te creëren en de kinderen te leren om 'respectvol om te gaan met het verleden'.
Je bepaalt zelf het tijdstip van de hulde ( tijdens de lessen, of ’s avonds of in het weekend) en wie je er op uitnodigt zoals de familie van de gesneuvelden, gepensioneerde vereniging, ..
Alle deelnemers bezoeken gezamenlijk de begraafplaats waar een gezagsdrager(bv. de burgemeester, de schooldirecteur, de schepen, …) een korte tekst uitspreekt en waar twee kinderen het beroemde gedicht van John McRae in het Nederlands en Engels voorgedragen.
De kinderen brengen hulde aan de oud – strijders door bij ieder graf een eigen gemaakt kruisje met daarop een klaproos te leggen.
Tijdens de hulde kan ook een vredesboodschap gegeven worden, bijvoorbeeld door het oplaten van ballonnen, een fakkeltocht, ….
En misschien kan iemand (bijvoorbeeld van de plaatselijke harmonie) de "last post” spelen.

Uitnodiging voor de herdenking
Met de kinderen plan je een "herdenkingsmoment", een moment van stilte.
Je prikt een datum en plaats. Je denkt na over wie je gaat uitnodigen en het verloop van de hulde.Voorzie je bijvoorbeeld alleen een moment op het kerkhof, of koppel je er ook een wandeling aan of een toonmoment van het project in de klas ?
De hulde kan plaatsvinden op het kerkhof maar ook op een andere symbolische plaats. Je kan het tijdens de lesuren doen of s' avonds. Afhankelijk van het moment zal de herdenking anders verlopen (bv. fakkeltocht met de ouders, wandeling door het dorp voor de grootouders waarbij de kinderen gidsen, ...)

Leerlingen schrijven een brief naar de familieleden en nodigen hen uit voor de herdenking. Deze uitnodiging kan ook naar ouders gaan, grootouders, buren, leden van de seniorenvereniging, ...
Je kan zelfs een postpakket sturen of een krantje met verwerkingsmateriaal van de kinderen.

Praktische organisatie van de "hulde"
De meest symbolische datum is 11 november. De dag waarop om 11 uur de wapenstilstand en de vrede werd getekend.
De hulde zelf mag niet te lang zijn, eerder kort en ingetogen. Afsluiten kan met een drankje of met soep.
Mogelijk elementen in het verloop:
  • Last post (gespeeld op trompet of op CD)
  • Plechtige toespraak door de pastoor, burgemeester, schepen, directeur, ...
  • Stiltemoment
  • Muziek (bv.Bram Vermeulen, ik was erbij)
  • Zelfgemaakte poppies neerleggen
  • Vredesboodschap (ballonnen, ...)
  • Getuigenis of een gedicht voorlezen
  • Voorlezen van de namen van de oologsslachtoffers

Officiële gemeentelijke 11 november hulde
Sinds een aantal jaren organiseert de gemeente telkens op 10 november s' avonds een fakkeltocht voor de vrede.
Nu de kinderen weten waarover het gaat, kan je ze uitnodigen om hier aan deel te nemen of zelfs een eigen bijdrage te leveren. Contacteer de gemeentelijke communicatiedienst als je hieromtrent ideeën of suggesties hebt.


Reacties
IN DE KIJKER
Elk jaar rond 11 november nodigen we de Bornemse klassen van het zesde leerjaar uit om onder begeleiding een wandeling te maken door het fort en naar een bijliggende bunker. De k...
De leerlingen maken een wandeling door hun gemeente en leren over de plaatselijke geschiedenis uit die periode, inclusief fotomateriaal. Tijdens de wandeling leren de kinderen kijken ...
De kinderen verwerken wat ze geleerd, ervaren, gevoeld, .. hebben in een gedicht, een brief, .. of schrijven zelf een toneel uit. Ze maken tekeningen, fotocollages, …...