WOI in de klas

Lessuggesties

Onderzoek door de kinderen thuis

We vragen de kinderen om materiaal mee te brengen over oorlogen in het algemeen. Specifiek worden de kinderen uitgedaagd om ook vragen over deze periode te stellen aan ouders, grootouders. Ze mogen ook persoonlijk materiaal meenemen naar de klas, zoals foto´s, uniformen, helmen, etc.
Er wordt tijd ingeruimd om meegebracht materiaal te bekijken, aanraken, opzetten enz. De kinderen vertellen over wat ze hebben meegebracht: van wie is het voorwerp? Waar heb je het gevonden? Heeft er iemand iets over verteld? Waarvoor diende het? Heeft het een specifieke eigenschap? Hiermee wordt verwondering en belangstelling gestimuleerd en wordt meteen de voorkennis geactiveerd.
Reacties
IN DE KIJKER
Elk jaar rond 11 november nodigen we de Bornemse klassen van het zesde leerjaar uit om onder begeleiding een wandeling te maken door het fort en naar een bijliggende bunker. De k...
De leerlingen maken een wandeling door hun gemeente en leren over de plaatselijke geschiedenis uit die periode, inclusief fotomateriaal. Tijdens de wandeling leren de kinderen kijken ...
De kinderen verwerken wat ze geleerd, ervaren, gevoeld, .. hebben in een gedicht, een brief, .. of schrijven zelf een toneel uit. Ze maken tekeningen, fotocollages, …...