WOI in de klas

Doelstellingen

Fijn dat we je interesse hebben gewekt rond WO 1 en hoe die zich in onze gemeente heeft afgespeeld. Om rond dit thema aan de slag te gaan met je klas, bieden we je graag een aantal lessuggesties aan .
De doelgroep van deze lessuggesties is de derde graad van het basisonderwijs.

Deze lessuggesties zijn opgebouwd rond vier doelstellingen.
  1. Leren : de leerstof doorleren
  2. Beleven: Lokale geschiedenis tastbaar maken
  3. Begrijpen: door te verwerken
  4. Herdenken van de slachtoffers
Samen met de kinderen zoeken we naar sporen van deze oorlog in onze onmiddellijke omgeving en proberen we het verhaal erachter terug te vinden. Die sporen kunnen voorwerpen zijn, gebouwen, monumenten of begraafplaatsen, de inrichting van het landschap, straatnamen, verhalen van nabestaanden of documenten

De lessuggesties zijn modules waaruit je vrij kan kiezen, maar je kan ze ook naadloos aaneenrijgen tot 1 groter project. Als leerkracht kan je best inschatten wat in jouw school of klas, context of situatie haalbaar is. In elke klas verschillen de kinderen immers in leerstijl, voorkeur, achtergrond, tempo en vaardigheden.

Achtergrondinformatie over het lokale verhaal van WO 1 vind je elders op deze site of op www.herinneringseducatie.be.
Bij elke les is het uiteraard belangrijk dat de kinderen eerst geprikkeld worden (opwarming). Net zo belangrijk (maar even vaak vergeten) is de evaluatie achteraf. Een fase waarin de kinderen hun deskundigheid en vaardigheden delen met derden, kan een fijn scharniermoment zijn.

Een bijzonder woordje van dank aan meester Manus Kenens. Hij heeft i.s.m. de projectgroep WO I in 2012 en 2013 in een pilootttraject al deze lessuggesties uitgewerkt en uitgeprobeerd.

Ook van jullie horen en zien we graag hoe jullie het hebben aangepakt. Hebben jullie filmpjes, tekeningen, … dan kan je ze op deze website posten en kunnen andere leerkrachten putten uit jullie ervaringen. Mail dus gerust materiaal, suggesties, … door via het contactformulier.

De educatieve projecten zijn het hart van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog in Bornem.
We willen hiermee een concreet aangrijpingspunt bieden om actuele problemen te kunnen bevatten: leven in een land in oorlog, vluchteling zijn, kindsoldaat, honger en gebrek hebben, leven met een ‘vijand’, leven met gevaar en dreiging, overleven zonder je familie…

Het uiteindelijke doel van herinneringseducatie is 'actief respect' en de oorlog willen we herdenken om de vredesgedachte te versterken.

Zowel kinderen als volwassenen willen we voeling laten krijgen met wat er in hun streek/ gemeente gebeurd is tijdens de Eerste Wereldoorlog.
En we hebben hiervoor in onze gemeente interessante relicten en archiefdocumenten beschikbaar, zoals het fort en zijn bunkers, de begraafplaatsen, het dagboek van pater Van Doninck, het gedigitaliseerd archief van de lokale krant, ...

Het educatief materiaal bestaat uit lesmodules voor het basisonderwijs over W01 in het eigen dorp; bunker- en fortwandelingen, een tentoonstelling en excursietips. Verder vind je suggesties voor een huldeviering en herinneringsmomenten op ereperken en begraafplaatsen.

De middelbare scholieren van OLVP en de Linde werden betrokken bij het verzamelen, inventariseren en documenteren van getuigenissen, fotomateriaal, documenten, objecten etc. die verwijzen naar de Eerste Wereldoorlog.
Zij hielpen bijvoorbeeld via interviews met familieleden en tijdgenoten, de dossiers opbouwen van de 72 omgekomen Bornemnaars.